Sme malá skupina ľudí, ktorá sa snaží o humanizáciu zdravotníctva, rešpektovanie práv pacientov, ľudskú dôstojnosť a elementárnu ľudskú slušnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Keďže štát, ktorý má vo vlastníctve najviac zdravotníckych zariadení nedokáže zabezpečiť pre pacientov ani dodržiavanie tých najzákladnejších právnych noriem je potrebné si ich vymôcť  individuálnou iniciatívou.

Pridajte sa k nám  a zúčastnite sa  prestavby  zaostalého slovenského socialistického zdravotníctva na  znesiteľnú  civilizovanú úroveň.  Zdravotníctvo možno meniť aj zvonka, vlastne všetky zmeny prebehli napriek odporu zdravotníkov -teda zvonku. S individuálnymi iniciatívami máme skúsenosti a vieme, že toto je jedna z ciest ako robiť zdravotníctvo nielen humánnejším, ale aj ako prinavrátiť pacientovi jeho skutočnú slobodu a dôstojnosť.

Čierna listina lekárov a zdravotníckych pracovníkov  pôsobí možno negatívne, ale môže uchrániť pacientov pred nesvedomitými, hrubými a nekompetentnými lekármi.

Autor projektu

Daniel Jankech


Spriaznené stránky