29.01.2012 19:35

Marián Kollár

Boľševický gynekológ, ktorý organizoval protesty  za zvýšenie platov lekárov a za zamedzenie reforiem vedúcich k lepšiemu hospodáreniu nemocníc. 

Protesty organizoval spôsobom, ktoré mohli ohroziť životy a zdravie občanov. Verejne nabádal k odmietaniu poskytovania pomoci chorým pacientom s cieľom vydierať spoločnosť.Konanie tohto lekára bolo nehumánne, neetické a bezohľadné voči pacientom a humanisticky zmýšľajúcim občanom. 

Odporúčame:

Vzhľadom k  pochybnostiam o úprimnom záujme o zdravie pacientov  nevyhľadávať ako lekára.  

—————

Späť