Vitajte na našom webe

 Momentálne je naša stránka vo výstavbe a preto tu zatiaľ nenájdete plný obsah. Postupne ho však budeme pridávať. Veríme že bude slúžiť Vášmu úžitku a ochráni Vás pred nesvedomitými zdravotníckymi pracovníkmi či pred zlým zaobchádzaním v zdravotníckych zariadeniach.

Európska charta práv pacienta, ktorá je súčasťou slovenskej legislatívy a záväznou právnou normou  pre slovenských zdravotníkov umožňuje pacientovi odmietnuť lekára ktorému nedôveruje- aj v nemocničnom zariadení

Zoznam lekárov oddelení a ďalších zamestnancov ktorí nerešpektujú pacienta ako svojbytnú a slobodnú osobnosť so svojimi individualitami a prefereciami,  bude poskytovať práve táto stránka.  Na základe našich informácií budete mať možnosť odmietať lekárov či nemocničné oddelenia so zlou povesťou, čím si možno uchránite zdravie, ľudskú dôstojnosť a možno aj  život.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Právo slobodného výberu (Európska charta práv pacientov)

Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.

Pacient má právo rozhodnúť sa, akým diagnostickým vyšetreniam a akej liečbe sa podrobí a služby ktorého lekára primárnej starostlivosti, odborného lekára alebo ktorú nemocnicu si zvolí. Zdravotnícke služby majú povinnosť zaručiť tieto práva poskytovaním informácií pacientom o rôznych strediskách a lekároch schopných poskytovať určitú liečbu a o výsledkoch ich práce. Musia odstraňovať prekážky všetkého druhu brániace uplatňovaniu tohto práva.

Pacient, ktorý nedôveruje svojmu lekárovi, má právo určiť si iného lekár.

Pridajte sa k nám svojimi aktivitami a názormi. Pridajte sa k nám poškodení pacienti, sklamaní zdravotníci a každý kto túži po slušnom a ľudskom zaobchádzaní v zdravotníckom zariadení.ČIERNA LISTINA

29.01.2012 19:35

Marián Kollár

Boľševický gynekológ, ktorý organizoval protesty  za zvýšenie platov lekárov a za zamedzenie reforiem vedúcich k lepšiemu hospodáreniu nemocníc.  Protesty organizoval spôsobom, ktoré mohli ohroziť životy a zdravie občanov. Verejne nabádal k odmietaniu poskytovania pomoci chorým...

Celý článok

—————Novinky

16.02.2011 21:11

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (1997) (č. 164)   Európske dohovory ...

Celý článok

—————


Zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

  Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Čl. I   PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA   § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti...

Viac

—————


Európska charta práv pacientov.

Európska charta práv pacientov.

  PREAMBULA Napriek tomu, že systémy zdravotníctva v krajinách Európskej únie sa líšia, rovnakým spôsobom ohrozujú práva pacientov, spotrebiteľov, užívateľov, rodinných príslušníkov, oslabené populačné skupiny a obyčajných ľudí. V skutočnosti toto právo spochybňujú viaceré obmedzenia, napriek...

Viac

—————


Charta práv pacientov v SR.

Charta práv pacientov v SR.

    Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je "zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia". Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale...

Viac

—————